Energijske pretvorbe
 

Energijske pretvorbe vaja 2


100 g puščico z lokom izstrelimo navpično navzgor. Pri tem doseže višino 40 m. Kolikšna je bila prožnostna energija loka ob izstrelitvi?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana