Energijske pretvorbe
 

Energijske pretvorbe vaja 6


Kroglica se kotali po 6 m dolgem in 2 m visokem klancu. Na vrhu klanca je imela potencialno energijo 12 J. Opiši energijske pretvorbe med kotaljenjem. Kolikšna je bila njena kinetična energija ob vznožju klanca? Uporabi zakon o ohranitvi energije.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana