Energijske pretvorbe
 

Energijske pretvorbe vaja 7


Skakalec z maso 60 kg skoči navezan na elastično vrv s 40 m visokega mostu nad reko. Dolžina vrvi je 30 m. Ob skoku se vrv napne za 10 m tako, da se skakalec ustavi tik nad gladino reke. Kolikšna je bila njegova potencialna energija pred skokom? Kolikšni sta bili njegova potencialna in kinetično energija, ko je padel za dolžino vrvi? Kolikšna je bila prožnostna energija vrvi, ko je bil skakalec na najnižji točki?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana