Določanje formule spojin
 

Zapis enačb kemijskih reakcij in njihovo urejanje
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Kemijska reakcija je proces, pri katerem pride do trajne spremembe kemijskih in fizikalnih lastnosti spojin. S ciljem, da bi kemijske reakcije zapisali na kar najbolj nazoren način, reakcije zapišemo s pomočjo kemijskih enačb. Kemijske enačbe so shematski prikaz kemijskih reakcij.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Kemijska enačbaKemijska enačba je sestavljena iz:

 • levega dela, kjer so navedeni reaktanti,

 • desnega dela, kjer so navedeni produkti,

 • in puščice, ki nakazuje smer reakcije in pa morebitne reakcijske pogoje:


Shematski prikaz kemijske enačbe:
Na gornji shemi so:

 • REAKTANTI snovi, ki vstopajo v kemijsko reakcijo,
 • PRODUKTI snovi, ki med reakcijo nastanejo iz reaktantov,
 • reakcijski pogoji pogoji, pod katerimi se reakcija izvede. Reakcijski pogoji so lahko različni:

  • reakcijam dodamo katalizator,

  • reakcijo izvedemo pri določeni temperaturi,

  • reakcijam spremenimo pH,

  • idr.


Ob reaktante in produkte lahko navedemo tudi agregatno stanje. Agregatna stanja delimo na:

 • tekoče, ki ga označimo s črko l (liquid),

 • trdno, ki ga označimo s črko s (solid),

 • plinasto, ki ga označimo s črko g (gas),

 • raztopjleno v vodi, ki ga označimo s črko aq (aqueous).


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Urejanje kemijske enačbePri zapisu kemijskih enačb moramo vedno pazit, da so le-te urejene. To, da je kemijska enačba urejena, pomeni, da ima enačba na obeh straneh enako število atomov istih elementov. Pri tem upoštevamo dva zakona:

 • Zakon o ohranitvi mase,

 • Zakon o večkratnih razmerjih.


Zakon o ohranitvi maseZakon o ohranitvi mase pravi, da je vsota mas snovi, ki vstopajo v kemijsko reakcijo enaka vsoti mas snovi, ki pri reakciji nastanejo. To lahko povemo še drugače:

 • količina vsakega posameznega elementa se ne spremeni tekom procesa;

 • masa se ohranja oziroma masa ne more nastati iz nič ali pa v nič izginiti.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Zakon o večkratnih razmerjihProustov zakon o stalnih razmerjih se glasi: masno razmerje elementov v isti spojini je vedno enako.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Postopek urejanja kemijskih enačbCilj postopka urejanja kemijskih enačb je, da:

 • iz enačbe, kjer na levi in desni strani reakcije ni enakega števila istih elementov, dobimo

 • enačbo, kjer je število istih elementov na obeh straneh enačbe enako.


Urejanja kemijskih enačb se lotimo tako, da preverimo, ali smo pravilno zapisali spojine. Nato sledimo nalednjim pravilom v danem vrstnem redu:

 • najprej uredimo kovine,

 • nato urejamo nekovine,

 • sledi urejanje vodikov,

 • na koncu pregledamo še kisike.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Preproste kemijske reakcije in njihovi produktiKemijskih reakcij je veliko a nekateri produkti so tipični za določene reagente. Poznavanje le-teh nam lahko olajša proces določanja kemijskih reakcij. Poglejmo si nekaj primerov reakcij, ki so nam lahko v pomoč:


 • kislina + baza = sol + voda
 • kislina + amonijak = amonijeva sol
 • kislina + kovinski oksid = sol + voda
 • kislina + kovina = sol + vodik
 • kovina + voda = baza + vodik
 • kovinski oksid + voda = baza
 • kovinski hidrid + voda = baza + vodik
 • nekovinski oksid + voda = kislina
 • organska spojina + kisik = oglijkov dioksid + voda


glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK