IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse razrede učencev osmih in devetih razredov osnovnih in za razrede dijakov srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse razrede učencev osmih in devetih razredov osnovnih in za razrede dijakov srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse razrede učencev osmih in devetih razredov osnovnih in za razrede dijakov srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
Vse o naši iniciativi, s katero do konca šolskega leta podeljujemo razredom prost dostop do vseh OpenProf vsebin, lahko preberete tu.
 
 
Zapis kemijskih reakcij fb
 

Zapis enačb kemijskih reakcij in njihovo urejanje
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Kemijska reakcija je proces, pri katerem pride do trajne spremembe kemijskih in fizikalnih lastnosti spojin. S ciljem, da bi kemijske reakcije zapisali na kar najbolj nazoren način, reakcije zapišemo s pomočjo kemijskih enačb. Kemijske enačbe so shematski prikaz kemijskih reakcij.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Kemijska enačbaKemijska enačba je sestavljena iz:

 • levega dela, kjer so navedeni reaktanti,

 • desnega dela, kjer so navedeni produkti,

 • in puščice, ki nakazuje smer reakcije in pa morebitne reakcijske pogoje:


Shematski prikaz kemijske enačbe:
Na gornji shemi so:

 • REAKTANTI snovi, ki vstopajo v kemijsko reakcijo,
 • PRODUKTI snovi, ki med reakcijo nastanejo iz reaktantov,
 • reakcijski pogoji pogoji, pod katerimi se reakcija izvede. Reakcijski pogoji so lahko različni:

  • reakcijam dodamo katalizator,

  • reakcijo izvedemo pri določeni temperaturi,

  • reakcijam spremenimo pH,

  • idr.


Ob reaktante in produkte lahko navedemo tudi agregatno stanje. Agregatna stanja delimo na:

 • tekoče, ki ga označimo s črko l (liquid),

 • trdno, ki ga označimo s črko s (solid),

 • plinasto, ki ga označimo s črko g (gas),

 • raztopjleno v vodi, ki ga označimo s črko aq (aqueous).


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Urejanje kemijske enačbePri zapisu kemijskih enačb moramo vedno pazit, da so le-te urejene. To, da je kemijska enačba urejena, pomeni, da ima enačba na obeh straneh enako število atomov istih elementov. Pri tem upoštevamo dva zakona:

 • Zakon o ohranitvi mase,

 • Zakon o večkratnih razmerjih.


Zakon o ohranitvi maseZakon o ohranitvi mase pravi, da je vsota mas snovi, ki vstopajo v kemijsko reakcijo enaka vsoti mas snovi, ki pri reakciji nastanejo. To lahko povemo še drugače:

 • količina vsakega posameznega elementa se ne spremeni tekom procesa;

 • masa se ohranja oziroma masa ne more nastati iz nič ali pa v nič izginiti.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Zakon o večkratnih razmerjihProustov zakon o stalnih razmerjih se glasi: masno razmerje elementov v isti spojini je vedno enako.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Postopek urejanja kemijskih enačbCilj postopka urejanja kemijskih enačb je, da:

 • iz enačbe, kjer na levi in desni strani reakcije ni enakega števila istih elementov, dobimo

 • enačbo, kjer je število istih elementov na obeh straneh enačbe enako.


Urejanja kemijskih enačb se lotimo tako, da preverimo, ali smo pravilno zapisali spojine. Nato sledimo nalednjim pravilom v danem vrstnem redu:

 • najprej uredimo kovine,

 • nato urejamo nekovine,

 • sledi urejanje vodikov,

 • na koncu pregledamo še kisike.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Preproste kemijske reakcije in njihovi produktiKemijskih reakcij je veliko a nekateri produkti so tipični za določene reagente. Poznavanje le-teh nam lahko olajša proces določanja kemijskih reakcij. Poglejmo si nekaj primerov reakcij, ki so nam lahko v pomoč:


 • kislina + baza = sol + voda
 • kislina + amonijak = amonijeva sol
 • kislina + kovinski oksid = sol + voda
 • kislina + kovina = sol + vodik
 • kovina + voda = baza + vodik
 • kovinski oksid + voda = baza
 • kovinski hidrid + voda = baza + vodik
 • nekovinski oksid + voda = kislina
 • organska spojina + kisik = oglijkov dioksid + voda


glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK