Zaporedna vezava električnih elementov
 

Zaporedna vezava električnih elementov vaja 15


Na vir z napetostjo zaporedno vežemo tri enake upornike z uporom . Izračunaj napetosti na upornikih. 

glavni avtor in urednik gradiva: NAVADIMO VAS, inštrukcije in prevajanje, Martin Vidmar sp