Zaporedna vezava električnih elementov
 

Zaporedna vezava električnih elementov vaja 16


Na vir z napetostjo zaporedno vežemo enajst enakih upornikov z uporom . Izračunaj napetosti na upornikih. 

glavni avtor in urednik gradiva: NAVADIMO VAS, inštrukcije in prevajanje, Martin Vidmar sp