Električna moč
 

Električna moč vaja 2


Izračunaj moč, ki se troši na prvem uporniku na sliki. Napetost vira je , upornika pa imata upornosti in . 

glavni avtor in urednik gradiva: NAVADIMO VAS, inštrukcije in prevajanje, Martin Vidmar sp