Zaporedna vezava električnih elementov
 

Zaporedna vezava električnih elementov vaja 1


Izračunaj skupni upor dveh zaporedno vezanih upornikov. Prvi upornik ima upor , drugi pa . 

glavni avtor in urednik gradiva: NAVADIMO VAS, inštrukcije in prevajanje, Martin Vidmar sp