Električni upor
 

Električni upor vaja 9


Izračunaj skupni upor vezja, v katerem so zaporedno vezani trije uporniki. Prvi upornik ima upor , drugi in tretji . 

glavni avtor in urednik gradiva: NAVADIMO VAS, inštrukcije in prevajanje, Martin Vidmar sp