Zgradba in izvor kisikovih organskih spojin
 

Zgradba in izvor kisikovih organskih spojin vaja 10


Katera izmed spojin na sliki ima hidroksilno funkcionalno skupino? 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK