Zgradba in izvor kisikovih organskih spojin
 

Zgradba in izvor kisikovih organskih spojin vaja 13


Katera izmed spojin na sliki ima karbonilno skupino? 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK