Zgradba in izvor kisikovih organskih spojin
 

Zgradba in izvor kisikovih organskih spojin vaja 15


Kako se imenuje funkcionalna skupina značilna za alkohole? Zapiši njeno formulo v racionalni in strukturni obliki.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK