Zgradba in izvor kisikovih organskih spojin
 

Zgradba in izvor kisikovih organskih spojin vaja 21


Katera izmed spojin na sliki ima karboksilno funkcionalno skupino? 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK