Zgradba in izvor kisikovih organskih spojin
 

Zgradba in izvor kisikovih organskih spojin vaja 2


Naštej, katere vrste organskih kisikovih spojin ločimo glede na njihovo funkcionalno skupino.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Aleksander Učakar