Alkoholi
 

Alkoholi vaja 8


Katera izmed spojin na sliki nima hidroksilne funkcionalne skupine? 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK