Zgradba in izvor kisikovih organskih spojin
 

Zgradba in izvor kisikovih organskih spojin vaja 22


Dopolni besedilo!


Za alkohole je značilna   skupina. Ketoni pa imajo   skupino, ki leži na   ogljikih glavne verige. Podobno skupino kot ketoni imajo  , samo da le-ta leži na   glavne verige. Kisline prepoznamo po   skupini, ki je tudi   izmed vseh naštetih skupin.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK