Zgradba in izvor kisikovih organskih spojin
 

Zgradba in izvor kisikovih organskih spojin vaja 3


Zapiši funkcionalno skupino butan-2-on in strukturno formulo podane spojine.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Aleksander Učakar