Zgradba in izvor kisikovih organskih spojin
 

Zgradba in izvor kisikovih organskih spojin vaja 5


Zapiši funkcionalno skupino metanola in njegovo kemijsko formulo.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Aleksander Učakar