Zgradba in izvor kisikovih organskih spojin
 

Zgradba in izvor kisikovih organskih spojin vaja 7


Zapiši funkcionalno skupino diisopropil-etra in njegovo kemijsko formulo.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Aleksander Učakar