Zgradba in izvor kisikovih organskih spojin
 

Zgradba in izvor kisikovih organskih spojin vaja 9


Zapiši funkcionalno skupino metil-2-propana in njegovo kemijsko formulo.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Aleksander Učakar