Zgradba in viri ogljikovodikov
 

Zgradba in viri ogljikovodikov vaja 10


Dopolni besedilo!


Nafta je   (lesno / fosilno) gorivo in spada med   (obnovljive / neobnovljive) vire energije. Nastala je pred milijoni let iz   (morskih organizmov in rastlin / kamnin / ogljikovodikov). Surova nafta je zmes   (zraka / ogljikovodikov / bencina). Surovo nafto predelujemo v postopku imenovanem   (vretje / destilacija / oksidacija). Iz surove nafte pridelujemo (plastiko / organizme / goriva).


 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK