Zgradba in viri ogljikovodikov
 

Zgradba in viri ogljikovodikov vaja 11


Dopolni spodnji odstavek z najprimernejšimi od podanih besed: ogljikovodikov, plastika, destilacije, metan, bencin, fosilna, nafta, filtriranja.


  goriva spadajo med neobnovljive vire energije. Med fosilna goriva spadajo premog,   in zemeljski plin. Nafta je glavni vir enostavnih  . Iz nafte pridelujemo pline,  , dizel in kerozin. Slednje pridobivamo pri postopku frakcionirne  .

 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK