Vrste in lastnosti ogljikovodikov
 

Vrste in lastnosti ogljikovodikov vaja 1


Kaj označuje pojem ogljikovodik in v katero večjo skupino spojin uvrščamo ogljikovodike?


 

glavni avtor in urednik gradiva: mag. Helena Černe