Zgradba in viri ogljikovodikov
 

Zgradba in viri ogljikovodikov vaja 9


Kako imenujemo postopek ločevanja surove nafte glede na vrelišča sestavin in katere sestavine (frakcije) tako pridobimo?


 

glavni avtor in urednik gradiva: mag. Helena Černe