Zgradba in viri ogljikovodikov
 

Zgradba in viri ogljikovodikov vaja 2


V katero skupino goriv uvrščamo nafto, pa tudi zemeljski plin in premog?


 

glavni avtor in urednik gradiva: mag. Helena Černe