Agregatna stanja snovi
 

Agregatna stanja snovi vaja 8


Kaj od naštetega ne velja za snovi v plinastem agregatnem stanju?


  • Ista množina snovi zavzame večjo prostornino kot v trdnem agregatnem stanju.

  • Ista množina snovi ima manjšo maso kot v tekočem agregatnem stanju.

  • Gradniki snovi pri prehodu v plinasto agregatno stanje razpadejo na posamezne atome.

  • Gradniki v zaprti steklenici se gibljejo po vsej njeni prostornini.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Boštjan Ketiš