Temperatura
 

Temperatura vaja 1


  • Kako imenujemo pojav, pri katerem snov prehaja iz trdnega stanja v plinasto?


  • S pomočjo spleta poišči kakšno snov, za katero poteka ta pojav pri sobni temperaturi.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Boštjan Ketiš