Zveznost funkcije
 

Zveznost funkcije vaja 13


Določi definicijsko območje, zalogo vrednosti in prouči zveznost funkcije , katere graf je na sliki. 

glavni avtor in urednik gradiva: Izobraževanje Manica Govekar s.p.