Širjenje in odboj zvoka
 

Širjenje in odboj zvoka vaja 5


Longitudinalni potresni val se širi od hipocentra potresa s hitrostjo 8,2 km/s, transverzalni pa s hitrostjo 4,6 km/s. Do seizmološke merilne postaje pride longitudinalni val 30 s prej kot transverzalni. Kako daleč od merilne postaje je hipocenter potresa?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana