Potujoče longitudinalno valovanje
 

Potujoče longitudinalno valovanje vaja 9


Podane so slike zgoščin in razredčin vzdolž longitudinalnega valovanja. Katera od slik pravilno kaže graf odmika od ravnovesne lege glede na lego zgoščin in razredčin? 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana