Slika inštruktorja
Postavi se na svojo stran
[šolstvo, drugi šolski programi]
 
 
 

Kontakt:

040 288 838; info@platea.si

PLATEA, Center za svetovanje in usmerjanje otrok, mladostnikov in staršev

O izobraževalcu
 
Cena:

200,00 €

Trajanje:

25 ur
Termin:

Vpis je mogoč skozi celo leto.

Ugodnost:

če celotne delavnice plačate v enem znesku, je eno srečanje brezplačno
Izobrazba učitelja:

univerzitetni diplomiran psiholog


Ocena:
  (število glasov: 2)


O tečaju

Delavnice za: - spoznavanje samega sebe - boljše samospoštovanje - razvijanje samozavesti - za razumevanje in sporazumevanje - uspešno povezovanje misli in čustev - vzpostavljanje pristnejših odnosov - pogum - motiviranje in sproščanje Delavnice "Postavi se na svojo stran" nam pomagajo da, -lahko izražamo lastne občutke in prevzamemo odgovornost zanje; -se počutimo močnejše; -verjamemo v lastno zmožnost odločanja; -znamo reči: »Ne.«; -izbiramo življenjski stil, s katerim smo sami najbolj zadovoljni; -se počutimo zadovoljni sami s seboj in imamo pozitivno samopodobo; -bolj uspešno ravnamo s konflikti v svojem poklicnem in zasebnem življenju ; -poveča se nam občutek samozaupanja in samozavesti; -znamo prisluhniti svojemu telesu in svoji notranjosti; -bolje sodelujemo v skupinah in timih; -smo učinkovitejši pri vodenju skupin; -znamo ravnati s kritiko; -izžarevamo mirnost in sproščenost; -se uspešneje sporazumevamo z drugimi; -imamo trdnejše medosebne odnose.

SI ŽELITE:
-spoznati samega/samo sebe?
-povedati svoje mnenje tako, da bi te razumeli in upoštevali?
-biti manj sramežljiv/-a in graditi svojo samozavest?
-postaviti zase?
-uspešno povezovati misli in čustva?
-znati vzpostavljati pristnejše in prijetnejše odnose?
-postati bolj pogumen/-a?
-najti motivacijo in sanjati o prihodnosti?
-biti sproščen/-a?
 
Naše sposobnosti odločajo o tem, kako spretno ravnamo s seboj in drugimi, s tem pa vplivajo tudi na naše uspehe in zadovoljstvo v življenju.
 
Delavnice za: - spoznavanje samega sebe - boljše samospoštovanje - razvijanje samozavesti - za razumevanje in sporazumevanje - uspešno povezovanje misli in čustev - vzpostavljanje pristnejših odnosov - pogum - motiviranje in sproščanje  
Delavnice "Postavi se na svojo stran" nam pomagajo da, -lahko izražamo lastne občutke in prevzamemo odgovornost zanje; -se počutimo močnejše; -verjamemo v lastno zmožnost odločanja; -znamo reči: »Ne.«; -izbiramo življenjski stil, s katerim smo sami najbolj zadovoljni; -se počutimo zadovoljni sami s seboj in imamo pozitivno samopodobo; -bolj uspešno ravnamo s konflikti v svojem poklicnem in zasebnem življenju ; -poveča se nam občutek samozaupanja in samozavesti; -znamo prisluhniti svojemu telesu in svoji notranjosti; -bolje sodelujemo v skupinah in timih; -smo učinkovitejši pri vodenju skupin; -znamo ravnati s kritiko; -izžarevamo mirnost in sproščenost; -se uspešneje sporazumevamo z drugimi; -imamo trdnejše medosebne odnose.
 
 
Delavnice "Postavi se na svojo stran!" so namenjene prevsem ljudem, ki želijo prepoznati vedenje, ki ni ustrezno in jih ovira na poti do željenih ciljev. Človek ima prirojeno zmožnost učenja in tekom ter po delavnicah se boste naučili stvari, dogodke in situacije v katerih se nahajte,  videti drugače, naučili se boste razmišljati boste bolj pozitivno in postali srečnejši. Sebe in svoje potebe boste postavili na prvo mesto in začeli uresničevati svoje želje ter dosegati vaše cilje.Vsaka delavnica je razdeljena v tri glavne sklope: zavedanje, izbiranje vedenja in odločitev za spremembo.  
 
Delavnice "Postavi se na svojo stran!" so namenjene  odraslim, otrokom in mladostnikom, ki želijo spoznati samega sebe, izboljšati svojo samopodobo in samozavest ter se želijo postaviti zase. Na delavnicah se udelelženci učijo ustrezne komunikacje in vzpostavljanja pristnejših odnosov. Iščejo in najdejo cilje, ki jih želijo uresničiti, so bolj sproščeni in zadovoljni.
 


 O izobraževalcu

Platea je center za svetovanje in usmerjanje otrok, mladostnikov in staršev, kjer smo svetovalci vedno pripravljeni prisluhniti in pomagati z nasveti. Znamo obdržati skrivnosti, zato se na nas vedno lahko obrnejo otroci in mladostniki, ki imajo težave. Na pomoč priskočimo tudi staršem in zaposlenim v šolah ter vzgojnih zavodih.

Vodimo svetovalne razgovore z otroki in mladostniki ter s starši, jih usmerjamo in jim pomagamo pri reševanju težav na različnih področjih. Z manjšimi skupinami otrok in mladostnikov pa se sestajamo na tedenskih srečanjih ali na tedenskih taborih v naravi. Svetujemo in pomagamo predvsem pri reševanju vedenjskih, vzgojnih, čustvenih, psihosocialnih in učnih težav.

Delujemo tudi na šolah, kjer pripravljamo predavanja in delavnice za starše, učitelje in otroke.

Mladim športnikom svetujemo in jih usmerjamo pri uresničevanju zastavljenih ciljev na tekmovanjih, pri povečanju zanesljivosti najboljšega nastopa, skupaj iščemo pomembne dejavnike, ki odločajo o nastopu ter poskušamo najti tista tekmovalna stanja, ki športniku omogočajo najboljši nastop.

Zavedamo se, da sta za uspešno reševanje težav potrebna celovita obravnava in ustrezen pristop. Naše poslanstvo je, svojim varovancem vliti moč in zaupanje vase, ki sta potrebna za popotovanje po dolgi beli cesti skozi življenje.
___________________________________________________________________________________________
 
S PRAVIMI NASVETI PO PRAVI POTI
___________________________________________________________________________________________

 Poučuje tudi:

Inštruktor nima drugih izobraževanj.
Komentarji

Inštruktor še ni bil komentiran.