Ploščine in obsegi likov - vaje za utrjevanje
 

Ploščine in obsegi likov - vaje za utrjevanje vaja 10


V koordinatni sistem narišite premice z enačbami:


Natančno izračunajte obseg in ploščino lika, ki ga omejujejo te premice.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.