Active Voice fb
 

Active Voice
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Active voice (po slovensko tvornik) je eden izmed dveh glagolskih načinov v angleščini. Za stavke v tvornem načinu je značilno, da je osebek povzročitelj dejanja in osrednjega pomena za stavek.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


V tvornem načinu osebek ponavadi stoji čisto na začetku stavka, kot vidimo tudi v zgornjem primeru.


RabaActive voice v angleškem jeziku uporabljamo precej bolj pogosto kot passive voice, saj omogoča bolj elegantno in manj dvoumno tvorjenje stavkov.


Uporabljamo ga povsod, kjer želimo omeniti, kdo je storil določeno dejanje:


 • ko vemo, kdo je vršilec dejanja - ta informacija se nam zdi pomembna in je ne želimo zamolčati


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • ko opisujemo primere iz vsakdanjega življenja


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Tvorjenje stavka v Active VoiceActive voice lahko tvorimo v katerem koli angleškem času. Pomembno je le, da je v active voicu osebek tisti, ki opravlja dejanje.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Če želimo imeti stavke, ki jih lahko pretvorimo v passive voice, potrebujemo v stavku še predmet in prehodni glagol.


Prehodni glagol je tisti, za katerim stoji stavčni člen predmet. Prehodni glagol torej opisuje dejanje, ki je bilo izvedeno nad tem predmetom.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Struktura stavka za trdilno, nikalno in vprašalno obliko:
Spoznajmo tvorjenje active voica v posameznih pogostejših angleških časih.


Tvorjenje s Present SimplePoglejmo, kako tvorimo active voice v sedanjiku (Present Simple Tense) in v vseh treh oblikah:

 • trdilni,

 • nikalni,

 • vprašalni.


Trdilna oblika


Active voice s Present Perfect Simple Tense tvorimo po naslednji formuli:


Osebek + prehodni glagol v sedanjiku + predmet + preostanek stavka (npr. prislovno določilo)Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Nikalna oblika


Pri nikalni obliki prehodni glagol zanikamo s pomočjo do not (don't) ali does not (doesn't).


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Vprašalna oblika


Pri vprašalni obliki pomožni glagol do / does postavimo na začetek stavka.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Pri nekaterih vprašalnicah (why, when, how many itd.) glagol nastopi za vprašalnico. Podobno velja tudi pri drugih časih (npr. Past Simple Tense).Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Tvorjenje s Past SimplePoglejmo si, kako tvorimo active voice v pretekliku (Past Simple Tense) v vseh treh oblikah.


Trdilna oblika


Active voice s Past Simple Tense tvorimo po naslednji formuli:


Osebek + prehodni glagol v pretekliku + predmet + preostanek stavka (npr. prislovno določilo)Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Nikalna oblika


Pri nikalni obliki prehodni glagol zanikamo s pomočjo did not (didn't).


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Vprašalna oblika


Pri vprašalni obliki pomožni glagol did postavimo na začetek stavka.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Tvorjenje s Present PerfectPoglejmo si, kako tvorimo active voice v Present Perfect Simple Tense v vseh treh oblikah.


Trdilna oblika


Active voice s Present Perfect Simple Tense tvorimo po naslednji formuli:


Osebek + prehodni glagol v present perfectu + predmet + preostanek stavka (npr. prislovno določilo)Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Nikalna oblika


Pri nikalni obliki prehodni glagol zanikamo s pomočjo have not (haven't) ali has not (hasn't).


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Vprašalna oblika


Pri vprašalni obliki se pomožni glagol have / has premakne na začetek stavka.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Tvorjenje z Will FuturePoglejmo si, kako tvorimo active voice v prihodnjiku z uporabo Will Future v vseh treh oblikah.


Trdilna oblika


Active voice z Will Future tvorimo po naslednji formuli:


Osebek + prehodni glagol v prihodnjiku + predmet + preostanek stavka (npr. prislovno določilo)Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Nikalna oblika


Pri nikalni obliki prehodni glagol zanikamo s pomočjo will not (won't).


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Vprašalna oblika


Pri vprašalni obliki se pomožni glagol will premakne na začetek stavka.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Ostali primeri uporabePoglejmo si še nekaj načinov tvorbe active voica, ki jih nismo omenili zgoraj. Tudi v teh primerih je osebek tisti, ki stori določeno dejanje.


Še vedno velja pravilo, da stavek sestavimo iz osebka, prehodnega glagola in predmeta.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Lea Opačič