Matura 2012, jesenski rok, višji nivo
 

Matura 2012, jesenski rok, višji nivo vaja 2


Rešite te naloge iz aritmetičnih zaporedij:


  • Za katera realna števila x je zaporedje aritmetično?


  • Kolikšna je vsota vseh naravnih števil med 1000 in 10000, deljivih s 17 ?


  • Dolžine stranic trikotnika oblikujejo aritmetično zaporedje, srednja meri 7,5 cm. Ploščina trikotnika je enaka . Natančno izračunajte dolžini najkrajše in najdaljše stranice trikotnika.


  • Zapišite prvi člen , razliko d in splošni člen aritmetičnega zaporedja, ki ima vsoto prvih n členov enako .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.