Matura 2014, jesenski rok, višji nivo
 

Matura 2014, jesenski rok, višji nivo vaja 2


Rešite naloge:


  • Dan je s podatki , , kot meri . Izračunajte obe mogoči dolžini stranice . Rezultata zaokrožite na dve decimalki.


  • Dolžine stranic trikotnika so trije zaporedni členi aritmetičnega zaporedja z diferenco d = 1. Izračunajte dolžine stranic, če meri največji kot trikotnika .


  • V trikotniku merita stranici in . Med kotoma in velja zveza . Izračunajte ploščino trikotnika . Rezultat zaokrožite na dve decimalki.


 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.