Besedilne funkcije v preglednicah fb
 

Besedilne funkcije v preglednicah
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Funkcija CONCATENATEFunkcija združi do 255 besedilnih podatkov v enega, rezultat je besedilni podatek.


Sintaksa funkcije CONCATENATE:
Kot parameter lahko vnesemo besedilni ali številski podatek, sklic na celico ali ime celice.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Funkcija EXACTFunkcija preveri, ali sta dva besedilna podatka enaka.


Sintaksa funkcije EXACT:
Vrne logično vrednost TRUE (res je) ali FALSE (ni res).


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Funkcija FINDVrne začetni položaj iskanega besedila v besedilnem podatku. Rezultat je celo število.


Sintaksa funkcije FIND:
Parametri funkcije pomenijo:

  • iskano besedilo je podatek, ki ga iščemo (niz znakov),

  • besedilo, v katerem iščemo želeni podatek,

  • mesto začetka iskanja. Ta parameter je neobvezen, ima privzeto vrednost 1. Če torej ne navedemo drugače, se iskanje začne od začetka besedila naprej.


Funkcija FIND razlikuje male in velike tiskane črke. Če iskanega podatka ne najde, vrne kot rezultat opozorilo, da te vrednosti ni.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Funkcija LEFTFunkcija izvleče iz besedila določeno število znakov z leve strani. Rezultat je besedilni podatek.


Sintaksa funkcije LEFT:
Namesto besedila lahko vnesemo sklic na celico z besedilnim podatkom.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Funkcija LENPrešteje število znakov v besedilu. Rezultat je celo število.


Sintaksa funkcije LEN:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Funkcija LOWERFunkcija spremeni vse velike tiskane črke v besedilu v male tiskane. Ostale znake v besedilu, ki niso velike črke, ne spremeni. Rezultat je besedilni podatek.


Sintaksa funkcije LOWER:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Funkcija MIDFunkcija vrne določeno število znakov iz besedila, in sicer od določenega mesta do konca besedila.


Sintaksa funkcije MID:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Funkcija RIGHTFunkcija izpiše iz besedila nekaj znakov iz desne strani.


Sintaksa funkcije RIGHT:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Funkcija PROPERFunkcija zapiše besedilo z veliko začetnico. Rezultat je besedilni podatek.


Sintaksa funkcije PROPER:
Funkcija spremeni vsako prvo črko za znakom, ki ni črka, iz male črke v veliko tiskano. To pomeni, da se besedilo, ki je sestavljeno iz več besed zapiše tako, da je vsaka beseda v besedilu:

  • zapisana z veliko začetnico in

  • se nadaljuje z malimi črkami.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Funkcija TEXTFunkcija pretvori poljubno število v besedilo in ga izpiše v želeni obliki.


Sintaksa funkcije TEXT:
Število mora biti številska vrednost, sklic na celico ali ime številskega podatka.


Oblika zapisa pa je lahko ena od oblik, s katerim lahko oblikujemo številski podatek.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Funkcija UPPERFunkcija spremeni besedilo, zapisano s poljubnim zapisom, v zapis z velikimi tiskanimi črkami.


Sintaksa funkcije UPPER:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Funkcija VALUTAFunkcija pretvori številski podatek v besedilni podatek, ki se zapiše v valutni obliki.


Sintaksa funkcije VALUTA:
Funkcija pretvori število v besedilno obliko in ji doda valutni simbol. Izpis je zaokrožen na določeno število decimalk.


Uporabljeni simbol temelji na sistemskih valutnih nastavitvah.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Ingrid Kragelj