Can - Could, May - Might
 

Can - Could, May - Might
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Can, could, may in might so pravi modalni glagoli. Za njih je značilno, da:


 • ne spreminjajo oblike (za podrobnosti glej nižje):


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • v stavku ne morejo nastopati samostojno in zato ob sebi potrebujejo (polnopomenski) glagol,


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • odražajo različne pomene glede na način uporabe.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Modalni glagoli ne spreminjajo oblike, kar pomeni, da:

 • ne prevzamejo končnice -s za osebe he/ she/ it,

 • ne prevzamejo končnice -ed za tvorjenje preteklika

 • ne prevzamejo končnice -ing.Pomeni, ki jih ti modalni glagoli izražajo so:

 • zmožnost

 • verjetnost

 • prošnjo za dovoljenje

 • dovoljenje


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


V nadaljevanju si bomo podrobneje pogledali posamezne modalne glagole. Zaradi njihove sorodnosti jih obravnavamo v parih:

 • Can - Could

 • May - Might


Can - CouldModalna glagola can in could izražata podobne pomene, vendar so med njima razlike:

 • pomenske razlike in

 • razlike v tvorjenju različnih časov.

Običajno ju povezujemo s pomeni zmožnosti, dovoljenja in prepovedi, prošnje ter verjetnosti. Oglejmo si podrobneje tvorbo in rabo obeh glagolov.


Tvorba stavka s Can in CouldPoglejmo si, kako modalna glagola can in could umestimo v poved.


Modalna glagola can in could se lahko pojavljata v:

 • trdilni,

 • nikalni,

 • in vprašalni obliki.


Poglejmo si jih podrobneje.


Trdilna oblikaV trdilni obliki tvorimo stavek po pravilu:


osebek + can / could + nedoločnikPrimer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Nikalna oblikaV nikalni obliki tvorimo stavek po pravilu:


osebek + cannot (can't) / could not (couldn't) + nedoločnik.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Vprašalna oblikaV trdilni obliki tvorimo stavek po pravilu:


can / could + osebek + nedoločnik


Odgovor na vprašanje pa po pravilu:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


V nadaljevanju si bomo podrobneje pogledali pomene, ki jih modalna glagola can in could izražata.


Raba modalnih glagolov Can in ColudModalna glagola can in could v stavku uporabimo, ko želimo izraziti:

 • zmožnost,

 • dovoljenje ali prepoved,

 • prošnjo,

 • ali verjetnost.

Poglejmo si vsako od možnosti.


ZmožnostiV tem pomenu can uporabljamo za izražanje telesne in duševne zmožnosti v sedanjiku v vseh treh oblikah (trdilni, nikalni in vprašalni).


V slovenščino ga prevajamo z besedami znati, moči, lahko.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Določena pravila uporabe so vezana na čas, v katerem izražamo stavek. Poglejmo si uporabo modalnih glagolov can in could v za izražanje zmožnosti v različnih časih.


V sedanjiku lahko glagol can zmenjamo s strukturo be able to, kadar izražamo telesno in umsko zmožnost.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Kadar izražamo zmožnost v preteklosti, modalni glagol can nadomesti glagol could v trdilnih in nikalnih oblikah.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Ko v preteklosti could nadomesti struktura be able to, je poudarjeno uspešno izvedeno dejanje.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


V prihodnjiku glagol can nadomesti struktura be able to:


oseba + will + be able to + nedoločnikPrimer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Dovoljenje in prepoved • Za izražanje dovoljenja v sedanjiku in prihodnjiku uporabimo modalni glagol can v trdilni obliki.


  V slovenščino can v tem pomenu prevajamo z lahko, smeti.  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


  Glagol can lahko v sedanjosti nadomestimo z modalnim glagolom may, ki pa izraža večjo vljudnost.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


  V preteklosti dovoljenje ponavadi izražamo z modalnim glagolom could. Kadar pa želimo poudariti izjemo (enkratno dejanje), pa glagol could nadomesti struktura be allowed to.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • V pomenu prepovedi (zavrnitve) modalni glagol can't uporabljamo za sedanjik in prihodnjik.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


  Strukturo be allowed to uporabljamo predvsem v pretekliku namesto glagola can/ can't.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


ProšnjaProšnjo sedanjosti izražamo z modalnima glagoloma can in could v vprašalni obliki, vendar pa je med njima prisotna manjša razlika v pomenu, saj je glagol could izraža bolj vljudno obliko prošnje.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Ko glagol could izraža prošnjo ga lahko nadomestimo z modalnim glagolom may.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


VerjetnostModalni glagol can za sedanjost in prihodnost uporabljamo, kadar o verjetnosti govorimo objektivno in z določenim pridihom gotovosti, ki izhaja iz izkušenj.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


V enakem pomenu uporabljamo tudi nikalnico can't, pri čemer njegova uporaba pomeni odsotnost verjetnosti.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Verjetnost v sedanjosti in prihodnosti lahko izrazimo tudi z modalnim glagolom could, vendar pa pomen izraža, nekaj kar je možno, a malo verjetno. V tem pomenu, ga lahko nadomestimo z modalnim glagolom might.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Verjetnost v preteklosti tvorimo po naslednjem pravilu:


could + have + pretekli deležnik (3. oblika glagola)V preteklosti se stopnja uresničitve dejanja (verjetnost uresničitve) spremeni in izraža razkorak z resnico - verjetnost se ni uresničila.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


May - MightModalna glagola may in might izražata podobne pomene, vendar pa so med njima prisotne razlike. Čeprav je might pretekla oblika glagola may, pa se ne uporablja le kot preteklik glagola may, ampak tudi samostojno s pomeni, ki se nanašajo na sedanjost in prihodnost.


Tvorba stavka z May in MightModalna glagola may in might se lahko pojavljata v:

 • trdilni,

 • nikalni,

 • vprašalni obliki.

Poglejmo si jih.


Trdilna oblikaV trdilni obliki tvorimo stavek po pravilu:


osebek + may / might + nedoločnikPrimer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Nikalna oblikaV nikalni obliki tvorimo stavek po pravilu:


osebek + may not / might not (mightn't) + nedoločnik.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Vprašalna oblikaV vprašalni obliki tvorimo stavek po pravilu:


May / Might + osebek + nedoločnik


Odgovor na poved v vprašalni obliki tvorimo po pravilu:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Pogljemo si uporabo glagolov may in might in pomene, ki jih izražata.


Raba modalnih glagolov May in MightModalna glagola may in might v stavku uporabimo, ko želimo izraziti:

 • dovoljenje,

 • prošnjo,

 • verjetnost.


DovoljenjeV slovenščino may in might prevajamo z besedo smeti. Izražata formalno dovoljenje in večjo vljudnost kot modalni glagol can.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Z uporabo glagola may dajemo dovoljenje, z njegovo nikalno obliko may not pa ga zavrnemo. V tej obliki se glagol nanaša na sedanjost in prihodnost.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Videli smo, da dovoljenje zavrnemo z uporabo may not, vendar predvsem v odgovorih na vprašanja, saj deluje zelo uradno. May not najdemo predvsem v uradnih obvestilih.V preteklosti dovoljenje izrazimo z besednima zvezama be allowed to ter be permited, saj bi uporaba pretekle oblike glagola may (might) spremenila pomen povedi.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Preteklo obliko glagola may - might - lahko za izražanje dovoljenja uporabimo le v odvisnem govoru v pretekliku.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


ProšnjaZa izražanje prošnje (prošnje za dovoljenje), lahko v sedanjiku uporabimo tako modalni glagol may kot might, pri čemer might izraža določeno oklevanje ali večjo vljudnost.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


VerjetnostModalni glagol may najpogosteje uporabljamo za izražanje verjetnosti, ki je prepletena z dvomom.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Uporaba oblike might v tem pomenu, izraža večjo govorčevo zadržanost do uresničitve izražene misli (dvom). Oba glagola pa izražata verjetnost, ki se nanaša na sedanjost in prihodnost.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


V slovenščino may in might prevajamo z izrazom morda.Glagol may - might lahko, za izražanje verjetnosti, nadomestimo z besednima zvezama perhaps in it is possible that.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


V preteklosti izrazimo verjetnost z uporabo glagola might na dva načina:


 • v odvisnem govoru (glagol poročanja je v preteklosti)


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • z uporabo forme: have + pretekli deležnik (3. oblika glagola)


  V tej obliki trditev izraža povečan dvom v uresničitev dejanja ali verjetnost, ki ni bila uresničena.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


V nadaljevanju si bomo ogledali še primerjavo vseh štirih modalnih glagolov.


Primerjava: Can - Could, May - MightV spodnjih tabelah si oglejmo primerjavo modalnih glagolov can, could, may in might glede na njihove različne pomene:


 • Stopnjevanje pomena verjetnosti


  Z izbiro ustreznega modalnega glagola lahko sporočimo tudi verjetnost za neko dejanje ali dogodek.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Primerjava pomena za dovoljenje


  Dovoljenje lahko z izbiro modalnega glagola izrazimo formalno ali neformalno.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Primerjava izražanja prošnje


  Z izbiro modalnega glagola lahko izberemo ustrezno stopnjo formalne vljudnosti.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »
glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Lukač Patarčec