angleščina
 

Modal verbsAvtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Modalnost je pojem, ki označuje govorčev odnos ali obveznosti do okolice. Njegov odnos je izražen z uporabo modalnih glagolov, ki jim v angleščini pravimo modal verbs.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Značilnosti modalnih glagolovZa modalne glagole je značilno, da:


 • Ne spreminjajo oblike


  Modalni glagoli ne spreminjajo oblike, kar pomeni, da:

  • ne prevzamejo končnice -s za osebe he/ she/ it,

  • ne prevzamejo končnice -ed za tvorjenje preteklika,

  • ne prevzamejo končnice -ing.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • V stavku ne morejo nastopati samostojno


  Pravi modalni glagol ne določa nobenega dejanja, zato ob sebi potrebuje polnopomenski glagol.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Odražajo različne pomene


  Isti modalni glagol izraža več pomenov, ki so odvisni od načina njegove uporabe in konteksta, v katerem se modalni glagol pojavi v stavku.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Vrste modalnih glagolovV angleškem jeziku poznamo več vrst modalnih glagolov:Pregled modalnih glagolovV nadaljevanju sledi pregled modalnih glagolov, njihovih pomenov in primerov uporabe.

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Lukač Patarčec