Deformacija trdnin
 

Deformacija trdnin vaja 2


Na mehka tla pložimo 20 kg kroglo. Na tla deluje s tlakom 30 barov. S kolikšno ploskvijo se dotika tal?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana