Deformacija trdnin
 

Deformacija trdnin vaja 3


Lesena kocka z robom 40 cm deluje na tla s tlakom 2400 Pa. Kolikšna je gostota lesa?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana