Deformacija trdnin
 

Deformacija trdnin vaja 4


Žica dolžine 40 cm se pri določeni natezni napetosti raztegne za 2 mm. Za koliko se bi podaljšala 10 m dolga žica iz enakega materiala, obremenjena z enako natezno napetostjo?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana