Sklanjatev posamostaljenega pridevnika - Deklination des substantivierten Adjektivs fb
 

Deklination der substantivierten Adjektive - Sklanjatev posamostaljenih pridevnikov
Dejan Klančič, avtor/ica gradiva, nudi inštrukcije nemščine v naslednjih krajih: Maribor, Ruše.

Skype Učitelj/ica omogoča inštrukcije tudi prek Skypa.


V gradivih o pridevniku smo že spoznali, kako pridevnik sklanjamo in kako pridevnik stopnjujemo. Oboje je možno, ker je pridevnik pregibna besedna vrsta.


Poleg navadnih pridevnikov pa, tako kot v slovenščini tudi v nemščini, poznamo samostalnike, ki so izpeljani neposredno iz pridevnika. Ti samostalniki se imenujejo posamostaljeni pridevniki. Tvorimo jih tako iz pridevnikov kot deležnikov:


 • iz pridevnika izpeljani samostalniki


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • iz sedanjega deležnika izpeljani samostalniki


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • iz preteklega deležnika izpeljani samostalniki


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Tvorjenje posamostaljenega pridevnikaPosamostaljeni pridevnik tvorimo neposredno iz pridevnika. Da lahko v konkretni situaciji iz pridevnika izpeljemo samostalnik, sledimo naslednjim korakom:


 • Izberemo pridevnik:


  reich


 • Izberemo samostalnik, ki glede na spol, sklon in število ustreza samostalniku, ki ga kasneje izpustimo:


  der Mann


 • Nato postavimo pridevnik pred samostalnik in ga sklanjamo:


  der reiche Mann


 • Posamostaljeni pridevnik je po obliki enak sklanjanemu pridevniku zgornje besedne zveze:


  der Reiche


Sklanjanje posamostaljenih pridevnikovPosamostaljene pridevnike sklanjamo po istih pravilih kot navadne pridevnike.


Ko smo glede na kontekst izbrali ustrezni posamostaljeni pridevnik, sledi še sklanjanje. Kot smo že ugotovili, je pri tem posamostaljeni pridevnik odvisen od spola, sklona in števila samostalnika, ki ga s posamostaljenim pridevnikom nadomeščamo.


Pri sklanjanju posamostaljenega pridevnika je ključna še ena stvar, in sicer člen oziroma zaimek, ki stoji pred njim. V tej zvezi ločimo tri tipe sklanjatve:

 • schwache Deklination ali šibka sklanjatev,

 • gemischte Deklination ali mešana sklanjatev,

 • starke Deklination ali krepka sklanjatev.


Ker smo vse podrobnosti in posebnosti sklanjatve pridevnika že obdelali v ločenem poglavju, bomo na tem mestu samo na podlagi izbranega primera na kratko tabelarično prikazali, kako sklanjamo posamostaljene pridevnike.


Šibka sklanjatev posamostaljenega pridevnikaŠibka sklanjatev posamostaljenega pridevnika se izvede enako kot šibka sklanjatev pridevnika. V tabeli so izpostavljene ustrezne končnice.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Mešana sklanjatev posamostaljenega pridevnikaMešana sklanjatev posamostaljenega pridevnika se izvede enako kot mešana sklanjatev pridevnika. V tabeli so izpostavljene ustrezne končnice.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Krepka sklanjatev posamostaljenega pridevnikaKrepka sklanjatev posamostaljenega pridevnika se izvede enako kot krepka sklanjatev pridevnika. V tabeli so izpostavljene ustrezne končnice.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Dejan Klančič s.p.