Rešene vaje za poglavje:
 

Sklanjatev posamostaljenega pridevnika - Deklination des substantivierten Adjektivs

download pdf
  Prikaži teorijo [1]