Krepka sklanjatev samostalnika - Starke Deklination des Substantivs
 

Deklination des Substantivs - sklanjatev samostalnika
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Poudarek tega gradiva je na sklanjatvi samostalnika na splošno. Predlogi so podrobneje predstavljeni v Präpositionen - predlogi.


Fragewörter und Präpositionen - vprašalnice in predlogiV primerjavi s slovenščino, ki ima 6 sklonov, jih ima nemščina 4. Slovenski 5. in 6. sklon sta v nemščini vključena v 3. in 4. sklon.


Pri sklanjatvi nemškega samostalnika si pomagamo s sledečimi vprašalnicami in predlogi:Starke Deklination des Substantivs - krepka sklanjatev samostalnikaDer bestimmte Artikel - določni členDoločni člen samostalnika uporabimo, ko poimenujemo osebo ali stvar, ki smo jo kdaj prej že vsaj enkrat omenili ali ko poimenujemo točno določeno osebo ali stvar.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Na enak način kot samostalnike z določnim členom sklanjamo tudi samostalnike s sledečimi členi:Sklanjatev členov derjenige, diejenige, dasjenige, diejenigen in derselbe, dieselbe, dasselbe, dieselben poteka tako:


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Der unbestimmte Artikel - nedoločni členNedoločni člen samostalnika uporabimo, ko osebo ali stvar prvič omenimo, poimenujemo ali razvrščamo.Nedoločni člen v množini ne obstaja, zato pri množini člen izpustimo.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Der unbestimmte Artikel (Negation) - zanikan nedoločni člen "kein-"Nemški samostalnik zanikamo z besedico kein-. V vseh ostalih primerih - to je zanikanje glagola, pridevnika, celega stavka - uporabimo nikalnico nicht.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Possessivpronomen - svojilni zaimkiZa izražanje svojine pred samostalnikom uporabimo ustrezni svojilni zaimek. Podrobneje so svojilni zaimki opisani v gradivu Svojilni zaimki - Possessivpronomen.Svojilni zaimek "euer" izgubi drugi "e" v primeru, če mu dodamo katerokoli končnico. Npr. eure Mutter, eures Vaters, euren Kindern.
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Kein Artikel - brez členaČlen izpustimo pri pojmih in neštevnih samostalnikih v ednini, v množini pa pri samostalnikih, ki jih prvič poimenujemo ali če poimenujemo osebe in predmete na splošno. • Pri 3. sklonu množine poleg množinske končnice samostalnik vedno dobi še dodatno končnico -n, razen če jo v množini že ima ali če ima množinsko končnico -s.

 • Pri 2. sklonu ednine samostalnik moškega in srednjega sklona dobi končnico -s ali -es, glede na gladkost izgovorjave. Včasih sta možni celo obe rešitvi in v slovarju zasledimo takle zapis: -(e)s.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Schwache deklination des Substantivs (n-Deklination) - šibkla sklanjatev samostalnikaNekateri samostalniki samo moškega spola se sklanjajo šibko, kar pomeni, da dobijo v vseh sklonih (razen v prvem) končnico -n ali -en. Ti samostalniki so:


 • Narodnosti, ki se končajo na -e.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Osebe, ki se končajo na -e.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Živali, ki se končajo na -e.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


  • Samostalniki, ki se končajo na -ade.


   Primer

   Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
    
    
   Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


  • Samostalniki, ki se končajo na -ale.


   Primer

   Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
    
    
   Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


  • Samostalniki, ki se končajo na -arch.


   Primer

   Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
    
    
   Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


  • Samostalniki, ki se končajo na -and, -ant, -ent.


   Primer

   Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
    
    
   Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


  • Samostalniki, ki se končajo na -oge, -ad, -at.


   Primer

   Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
    
    
   Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


  • Samostalniki, ki se končajo na -et.


   Primer

   Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
    
    
   Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


  • Samostalniki, ki se končajo na -isk


   Primer

   Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
    
    
   Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


  • Samostalniki, ki se končajo na -ist.


   Primer

   Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
    
    
   Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


  • Samostalniki, ki se končajo na -ik.


   Primer

   Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
    
    
   Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


  • Samostalniki, ki se končajo na -it.


   Primer

   Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
    
    
   Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


  • Samostalniki, ki se končajo na -one


   Primer

   Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
    
    
   Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


  • Samostalniki, ki se končajo na -ot


   Primer

   Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
    
    
   Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


  • Samostalniki, ki se končajo na -und


   Primer

   Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
    
    
   Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


  • Samostalniki, ki se končajo na -graph/-graf, -loge, -nom und -soph.


   Primer

   Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
    
    
   Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Izjeme (večinoma osebe ali poklici).


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Gemischte Deklination des Substantivs - mešana sklanjatev samostalnikaRedki samostalniki:

 • moškega spola in

 • izjemoma srednjega spola, edini primer je das Herz

se sklanjajo mešano, kar pomeni, da dobijo v 2. sklonu končnico -ns.


Če so:

 • moškega spola, dobijo v 3. in 4. sklonu končnico -n ali -en,

 • srednjega spola, pa dobijo v 3. sklonu končnico -en.


Ti samostalniki so:

 • der Name

 • der Wille

 • der Gedanke

 • der Funke

 • der Buchstabe

 • der Same

 • der Frieden

 • der Glauben

 • der Haufen

 • das HerzPrimer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Jelka Oder