Kazalni zaimki - Demonstrativpronomen
 

Demonstrativpronomen - Kazalni zaimki
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Kazalni zaimki kažejo na predhodno imenovano osebo ali stvar ali na osebo ali stvar, ki jo navedemo šele kasneje.


Kazalni zaimki so:

  • dieser, diese, dieses (ta, ta, to),

  • jener, jene, jenes (oni (tam), ona (tam), ono (tam)),

  • der, die, das (ta, ta, to),

  • derjenige, diejenige, dasjenige (tisti, tista, tisto),

  • derselbe, dieselbe, dasselbe ((ta)isti, (ta)ista, (ta)isto),

  • solcher, solche, solches (takšen, takšna, takšno).


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Oziralni zaimek v nemščini se uporablja večinoma pred samostalnikom in se sklanja. V nadaljevanju si bomo ogledali, kako se sklanjajo posamezni kazalni zaimki.


Sklanjanje kazalnih zaimkovKazalne zaimke dieser / diese / dieses sklanjamo podobno kot določni člen:Enako velja za kazalne zaimke jener / jene / jenes:Kazalne zaimke der / die / das sklanjamo kot oziralne zaimke:Kazalni zaimki der / die / das imajo sicer isto obliko kot oziralni zaimki, vendar se od njih razlikujejo po funkciji.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Kazalne zaimke derjenige / diejenige / dasjenige sklanjamo v dveh delih. Prvi del sklanjamo kot določni člen, drugi del pa po šibki sklanjatvi pridevnika:Kazalne zaimke derselbe / dieselbe / dasselbe sklanjamo v dveh delih. Prvi del sklanjamo kot določni člen, drugi del pa po šibki sklanjatvi pridevnika:Kazalni zaimki solcher / solche / solches lahko stojijo za ali pred nedoločnim členom.


Če stojijo za nedoločnim členom, jih sklanjamo v ednini po mešani sklanjatvi pridevnika, v množini pa po krepki sklanjatvi pridevnika:Če stojijo solcher / solche / solches pred nedoločnim členom, jih ne sklanjamo.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Dejan Klančič s.p.