Določanje formule spojin
 

Določanje formule spojin
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


V gradivu o masnih deležih in razmerjih smo spoznali, da se elementi spajajo v spojine vedno v enakem razmerju. Iz tega sledi, da iz masnih deležev lahko pridobimo kemijsko formulo.


Poglejmo si enostavne postopke za določanje kemijskih formul iz masnih deležev.


Empirična formula spojineIz masnih deležev lahko izračunamo enostavno formulo za našo spojino. Enostavno formulo imenujemo empirična formula spojine, le-ta pa predstavlja celoštevilčno razmerje med atomi v molekuli. Pridobimo jo s sledečo formulo:


Formula za računanje enostavnih molekulskih formul:
pri tem masni delež elementa delimo z relativno atomsko maso le-tega.Poleg masnih deležev lahko v formuli uporabimo tudi mase:
ali masna razmerja.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Molekulska formula spojineEmpirična formula je formula, ki ima sicer pravilno ugotovljena razmerja, nima pa njuno pravilno ugotovljenih absolutnih vrednosti elementov v spojini. Poglejmo si problem na primeru.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Iz primera vidimo, da molekulska formula spojine ni nujno enaka empirični formuli. Enostavne formule so le razmerje med posamezni atomi, molekulska formula pa vsebuje dejansko število posameznih elementov.


Molekulsko formulo lahko določimo le s pomočjo dodatnega podatka, relativne molekulske mase spojine.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK