Matura 2013, jesenski rok, višji nivo
 

Matura 2013, jesenski rok, višji nivo vaja 4


Imamo funkcijo
  • Za katera števila a se graf funkcije f dotika osi x? Za katera števila a graf funkcije f seka os x?


  • Določite število a, da bo tangenta na graf funkcije f v točki z absciso vzporedna premici .


  • Število je ničla funkcije f. Izračunajte število a in zapišite vse ničle te funkcije.


  • Določite število , da bo ploščina lika med grafom funkcije f in abscisno osjo na intervalu enaka .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.