IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse razrede učencev osmih in devetih razredov osnovnih in za razrede dijakov srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse razrede učencev osmih in devetih razredov osnovnih in za razrede dijakov srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse razrede učencev osmih in devetih razredov osnovnih in za razrede dijakov srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
Vse o naši iniciativi, s katero do konca šolskega leta podeljujemo razredom prost dostop do vseh OpenProf vsebin, lahko preberete tu.
 
 
Matura 2013, jesenski rok, višji nivo
 

Matura 2013, jesenski rok, višji nivo vaja 2


V ravnini so dane točke








  • Koliko je točka C oddaljena od premice skozi točki A in B ? Rezultat naj bo točen.

  • Izračunajte enačbo premice nosilke težiščnice na stranico AC trikotnika ABC in velikost kota pri oglišču A.

  • Izračunajte oglišče D tako, da bo štirikotnik ABCD paralelogram.

  • Na desetinko natančno izračunajte volumen vrtenine, ki nastane z vrtenjem paralelograma ABCD okoli stranice AB.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.