Matura 2013, jesenski rok, višji nivo
 

Matura 2013, jesenski rok, višji nivo vaja 2


V ravnini so dane točke
  • Koliko je točka C oddaljena od premice skozi točki A in B ? Rezultat naj bo točen.

  • Izračunajte enačbo premice nosilke težiščnice na stranico AC trikotnika ABC in velikost kota pri oglišču A.

  • Izračunajte oglišče D tako, da bo štirikotnik ABCD paralelogram.

  • Na desetinko natančno izračunajte volumen vrtenine, ki nastane z vrtenjem paralelograma ABCD okoli stranice AB.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.