Matura 2015, spomladanski rok, višji nivo
 

Matura 2015, spomladanski rok, višji nivo vaja 2


Dana je racionalna funkcija .


  • V dani koordinatni sistem narišite krivuljo . Zapišite predpis inverzne funkcije in definicijsko območje funkcije .
  • Naj premica seka krivuljo . Dokažite, da abscisi presečišč zadoščata enačbi
  • Izračunajte, zakatere vrednosti parametra n je premica tangenta na krivuljo .


  • Na spodnji sliki je narisana ena od krivulj

    Obkrožite enačbo krivulje, ki je narisana na sliki. Izračunajte ploščino lika, ki ga določata abscisna os in narisana krivulja. Rezultat naj bo točen.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.